Aviso Legal

Aviso Legal

Aviso Legal

Condicións de uso da páxina web www.donoamiiglesia.es (en diante Sitio web)

Razón social

O titular do Sitio web é CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, con domicilio na rúa Añastro n.º 1 28033 Madrid (España) e CIF R2800387I.

Para máis información, os teléfonos e enderezo electrónico de contacto son os seguintes:

Teléfono: +34 913 439 600

Enderezo electrónico: info@conferenciaepiscopal.es

 

  1. Propiedade intelectual

Todos os elementos (fotografías, modelos, ilustracións, bandas sonoras, textos, logotipos, marcas…) que integran o Sitio web son propiedade exclusiva de CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. Queda prohibido reproducir íntegra ou parcialmente, por medio de calquera procedemento, sexa cal for o soporte e/ou o destino, distribuír, publicar, transmitir, modificar ou vender todo ou parte do contido do Sitio web, ou crear obras derivadas a partir de leste. Queda igualmente prohibida a supresión de advertencias de dereitos de autor, de marca ou outros dereitos exclusivos do Sitio web, así como do contido que inclúe.

 

  1. Ausencia de garantías

Os usuarios recoñecen que tecnicamente non é posible lograr dispoñibilidade do Sitio web ao 100 %. CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA non garante a dispoñibilidade, continuidade nin a infalibilidade do funcionamento do Sitio web, e en consecuencia, exclúe, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do Sitio web e dos servizos habilitados no mesmo, así como aos erros no acceso ás distintas páxinas web ou aquelas desde as que, no seu caso, préstense devanditos servizos.

 

  1. Ligazóns a páxinas de terceiros

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA pode incluír dentro dos seus contidos ligazóns con sitios pertencentes e/ou xestionados por terceiros co obxecto de facilitar o acceso a información dispoñible a través de Internet.

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA non asume ningunha responsabilidade derivada da existencia de ligazóns entre os contidos deste sitio e contidos situados fóra do mesmo ou de calquera outra mención de contidos externos a este sitio. Tales ligazóns ou mencións teñen unha finalidade exclusivamente informativa e, en ningún caso, implican o apoio, aprobación, comercialización ou relación algunha entre a CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA e o titular da páxina web coa que se estableza.

Os usuarios non poderán incluír ligazóns ao Sitio web sen a autorización previa da CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

 

Para calquera cuestión derivada da interpretación ou cumprimento que puidese derivarse do acceso ou a utilización deste dominio (Sitio web), Conferencia Episcopal Española sométese aos Xulgados e Tribunais da cidade de Madrid.

 

Política de privacidade de Conferencia Episcopal Española

A presente Política de privacidade describe os datos que se recollen e os fins para os que se destinan así como os dereitos que dispón para acceder aos datos, actualizalos, modificalos, cancelalos ou oporse ao tratamento.

Os usuarios teñen o dereito fundamental a que os seus datos persoais sexan tratados confidencialmente e a que sexa protexida a súa seguridade na rede.

De acordo á Lei 15/1999 de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal (LOPD) e a Lei 34/2002, de 11 de xullo de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, con domicilio na rúa Añastro, n.º 1, 28033 Madrid, comunícalle que os datos que facilite a través do Sitio web ao efectuar unha doazón ou solicitar información serán incorporados a un ficheiro rexistrado na Axencia Española de Protección de Datos do que somos titulares.

Se efectúa unha doazón connosco, preguntámoslle o seu nome, xénero, enderezo, teléfono e outros detalles de contacto. A lei obríganos a enviar á Axencia Tributaria unha lista de todas as doazóns e doantes efectuados cada ano. Por iso necesitamos o documento de identidade de cada colaborador que desexa a desgravación fiscal. No caso de que non desexe que se comuniquen os seus datos á Axencia Tributaria, ofrecémoslle a opción para a súa refutación.

Se paga con cartón de crédito, os datos codificaranse e transferiranse ás nosas entidades de pago.

Os seus datos persoais serán tratados unicamente coa finalidade de xestionar a súa doazón e mantelo informado acerca da organización e no caso dos datos relativos ao sexo e data de nacemento é a elaboración de perfís estatísticos.

Tamén utilizaremos os seus datos para confirmar a súa doazón. Calquera doazón será confirmada por correo electrónico automaticamente cunha carta de agradecemento. Pode solicitar un resumo total das súas doazóns ou das súas compras en liña almacenadas no sistema

Gardamos rexistro das persoas que nos solicitan información ou axuda para comunicarnos con elas ou brindarlles máis información en diante. Con todo, devanditos datos non se dan a coñecer a ninguén sen autorización expresa do colaborador, nin se utilizan a outros efectos.

Calquera dato persoal sobre vostede será unicamente usado internamente dentro da Conferencia Episcopal Española e non se facilitarán a terceiros, salvo os necesarios para a distribución de publicacións (nome, apelidos e domicilio) unha vez efectuada a adquisición na páxina web.

O noso formulario de doazóns utiliza o sistema Secure Server Software (SSL), que é a norma industrial para garantir transaccións financeiras sen risco. Este dispositivo codifica absolutamente toda a información persoal, incluídos os datos bancarios, nome e enderezo, a fin de que non poida ser lida durante o seu traxecto cibernético. Cando unha páxina é segura, como é o caso do noso formulario, aparece a icona do cadeado pechado ou unha chave enteira que mostran navegadores de internet como o Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari e Microsoft Internet Explorer, a diferenza da imaxe aberta que mostran cando só se navega.

 

Ao facilitar os seus datos a través do Sitio web vostede presta o seu consentimento para o tratamento dos datos coas finalidades sinaladas. Así mesmo, vostede autoriza o envío de información sobre as nosas accións e campañas, tanto por correo electrónico como por correo ordinario. Se non desexa recibir información publicitaria poderá indicalo mediante un correo electrónico a "info@conferenciaepiscopal.es"

A Conferencia Episcopal Española resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala aos cambios na normativa. Nestes casos, Conferencia Episcopal Española anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

Ante isto, vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que lle outorga a vixente Lei de protección de datos ben enviando un correo electrónico ao enderezo info@conferenciaepiscopal.es incluíndo o seu nome e apelidos, así como o n.º de DNI/PASAPORTE que figura na nosa base de datos e indicando o dereito a exercer ou solicitándoo na propia recepción da rúa Añastro n.º 1 situada en Madrid, 28033.

Horario de atención ao público:

de 8:00 a 20:00 horas os días laborais.

de 9:00 a 13:00 horas os sábados.

 

Scroll To Top